Daily Archives: ஜூன் 14, 2010

ஒரு வெற்றியின் ரகசியம் – 1 (சிறுகதை)

Posted in சிறுகதை | Tagged , , , , , , , , , , , | 6 பின்னூட்டங்கள்

ஒரு வெற்றியின் ரகசியம் – 2 (சிறுகதை)

Posted in சிறுகதை | Tagged , , , , , , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ஒரு வெற்றியின் ரகசியம் – 3 (சிறுகதை)

Posted in சிறுகதை | Tagged , , , , , , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ஒரு வெற்றியின் ரகசியம் – 4 (சிறுகதை)

Posted in சிறுகதை | Tagged , , , , , , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக