Daily Archives: ஜூன் 16, 2010

ஒரு பக்க விலாசம் – 6 (பெண்ணிய சிறுகதை)

Posted in கவிதைகள் | Tagged , , , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ஒரு பக்க விலாசம் – 7 (பெண்ணிய சிறுகதை)

Posted in சிறுகதை | Tagged , , , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ஒரு பக்க விலாசம் – 8 (பெண்ணிய சிறுகதை)

Posted in சிறுகதை | Tagged , , , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ஒரு பக்க விலாசம் – 9 (பெண்ணிய சிறுகதை)

Posted in சிறுகதை | Tagged , , , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக

ஒரு பக்க விலாசம் – 10 (பெண்ணிய சிறுகதை)

Posted in சிறுகதை | Tagged , , , , , , , , | பின்னூட்டமொன்றை இடுக